El GESTIB. Una nova eina de comunicació

La Conselleria d’Educació posa a disposició de les famílies una eina de comunicació que pot facilitar el contacte amb els tutors i altres professors dels nostres fills i filles. És el GESTIB (xestib, com està a la pàgina web del IES). Hi podeu accedir mitjançant una clau d’accés que vos ha de donar el secretari, en Francesc Beltran Serrano.

A part de la possibilitat d’enviar correus als tutors dels infants, què més hi trobam al Gestib? Ara per ara encara és irregular, perquè exigeix que algú (el webmaster o el resposable) hi introdueixi la informació sobre les faltes d’assistència, sobre les notes, els deures, etc i encara hi ha molts de centres que no han actualitzat tota la informació.  Actualment, dels IES Llompart hi podem trobar el calendari escolar, l’horari, les faltes d’assistència, les qualificacions (actives a partir de dia 22 de desembre), un planol sobre el transport per accedir al centre, dades personals i acadèmiques dels infants, l’estat de les sol·licituds d’escolarització, les notificacions rebudes i un manual d’ús de l’eina.

Personalment és precisament el correu intern l’aplicació més interessant de l’eina. La possibilitat de tenir intercanvi d’informació a qualsevol moment sense haver de concertar una cita presencial, que ja sabem el complicat que pot arribar a ser, i d’estar al corrent, d’una forma directa i ràpida de l’evolució dels al.lots i al.lotes.

Animau-vos a demanar les claus d’accés al secretari!

Benvinguts al GESTIB

Taller de teatre 2012

L’APIMA del IES Josep Maria Llompart en coordinació amb el professorat dels departaments de llengua castellana i literatura, arts plàstiques i música de Batxillerat ofereix un taller de teatre com a activitat extraescolar, obert a tot l’alumnat, professorat i famílies del centre.

El projecte té com a objectius:

–          Iniciar els joves al món del teatre

–          Afavorir la creativitat dels joves del centre a través del treball coordinat de tots els àmbits de les arts escèniques (interpretació, llengua, escenografia, música, dansa, etc.)

–          Afavorir el treball en equip i el companyerisme de l’alumnat totes les etapes educatives de l’institut, oferint un espai d’interacció entre l’alumnat de diverses etapes.

L’activitat, dirigida pel professor Carles Pujols (Director i Professor de teatre de l’Àrea Musical del Teatre Principal de Palma i de l’Auditori d’Alcúdia) tendrà lloc els dimecres de 13h a 15h a l’aula d’educació física (encara per confirmar) i s’iniciarà el dimecres 11 de gener 2012.

Cost de l’activitat:

Preu socis de l’apima de l’IES JM Llompart 20€/mes

Preu no socis: 30€/mes

El num d’inscrits mínim per a que es realitzi l’activitat: 10 persones. Màxim 15 persones.

Email de contacte amb l’apima: apimaiesjmllompart@gmail.com

Vos podeu descarregar el FULL inscripcio taller teatre

Actes de l’ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA DE SOCIS DE L’APIMA

El passat dimecres  dia 30 de novembre 2011 a les 20:00h va tenir lloc a la Sala d’actes de l’Institut l’Assemblea extraordinària de socis de l’APIMA pel curs 2011-12, que aqui resumim a forma d’acta. 

Actualment, i tan sols un any després de la seva constitució, l’APIMA compta amb 194 socis i un pressupost de 1966 euros. Durant el curs passat es vàren poder fer algunes activitats per tal de donar-li un poc més de difusió i empenta a la participació de les famílies. Així, es va fer aquest blog, al qual vos hi podeu subscriure per estar més informats i participar aportant les vostres idees, consells, recursos, notícies, avisos, etc. (això es pot fer enviant un correu amb el texte que voleu publicar a apimaiesjmllompart@gmail.com).

Però a part del blog es varen fer un seguit de xerrades, tant al mateix IES com al Madina Mayurqa, sobre diversos temes d’interés pels pares i mares: relacions familiars i comunicació amb adolescents, xarxes socials, sexualitat, prevenció de drogues, alimentació i hàbits saludables i TDAH i dificultats d’aprenentatge  (totes elles del Pla de Formació de Famílies que va desenvolupar COAPA i l’Institut de Ciències de l’Educació). Pel curs 2011-12 i en vista que ja no es fa més aquest Pla de Formació per a Famílies, estam oberts a les vostres aportacions tant sobre xerrades, tallers, etc. que vos interessaria rebre o fer (també podeu fer les vostres aportacions al mail de l’apima).

Renovació de càrrecs de la Junta Directiva de l’apima: L’actual junta està en funcions desitjant que surti una nova junta. Esperam que hi hagi candidatures per a la junta. Els que estiguin interessats en formar part de la junta, que enviin un correu a apimaiesjmllompart@gmail.com o què ho posi a la bústia de l’APIMA. En vista de què a l’Assemblea gral. no hi va haver candidatures explícites, s’ha acordat que en qualsevol moment qualsevol soci de l’apima pot manifestar el seu desig de formar-ne part de la junta, o en tot cas, oferir el seu ajut per a la realització de les tasques quotidianes de l’apima, que no són moltes (tresoreria, reunions amb direcció…).

 Finalment, a l’assemblea es varen fer algunes aportacions per a tractar al proper Consell Escolar. Una d’elles és sol·licitar a la direcció que es millori l’organització de la matrícula el mes de setembre. S’han comentat els inconvenients que hi va haver enguany, que varen ocasionar tant una saturació de la feina de secretaria com retrassos importants i inconvenients a l’hora de donar cita per atendre les famílies. Una de les aportacions que es fa és organitzar la matrícula de setembre tal i com es fa durant el mes de juny, que pareix que va funcionar bastant bé.

Un altre dels temes que s’aporta al proper Consell Escolar és la demanda de com està la situació de l’absentisme (o baixa no cuberta ni reclamada) del professorat, que és especialment greu en el cas de 2n de Batxillerat.

En qualsevol cas i per a qui n’estigui interessat, trobareu l’acta a la pàgina d’Actes d’aquest mateix blog