25 D’ABRIL TANCATS PER REFORMA EDUCATIVA

Sempre hem reclamat que l’educació és cosa de tots, és a dir de la societat i concretament de la Comunitat Educativa: personal docent i no docent, alumnes i famílies.

El Govern autònom ja aplica la política educativa dissenyada a la criticada LOMCE. Improvisa amb el decret de trilingüisme, atemptant contra els drets laborals del professorat. A més, ni el professorat ni els alumnes estan ara en condicions d'iniciar un ensenyament en anglès en àrees específiques de coneixement. Sembla que aposten per incrementar el fracàs escolar. Coarten la llibertat d'opinió dels professors. Segueixen sense tenir en compte els suggeriments de la comunitat educativa. La seva màxima preocupació és tan sols fer valer la seva autoritat amb la Llei de Símbols. L'educació pública i de qualitat se'n ressentirà.

Com molts de vosaltres ja sabeu, hi ha convocada una tancada general als centres educatius el proper 25 d…

Read more acerca de 25 D’ABRIL TANCATS PER REFORMA EDUCATIVA
  • 0