Eleccions de junta directiva de l’APIMA

Vos recordam que dijous dia 31 d’octubre a les 20h a la sala d’actes tendrà lloc l’assemblea de socis de l’apima per elegir una nova junta directiva.

A principis de curs va dimitir una gran part de la junta i es va obrir un periode de presentació de candidatures. Els candidats (individual o junta sencera) podran presentar les seves candidatures a l’assemblea del 31 d’octubre abans de les votacions.

La vostra participació és molt important per garantir la continuitat de l’APIMA.

Moltes gràcies, vos esperam a tots!!

 

Ajudes per llibres

La Fapa ens informa que el  passat 22 d’octubre es va publicar al BOIB la Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 21 d’octubre de 2013 per la qual es convoquen ajudes per adquirir llibres de text i material didàctic adreçades a alumnes matriculats durant el curs escolar 2012-2013 en els nivells d’ensenyament obligatori a centres de la comunitat autònoma de les Illes Balears sostinguts amb fons públics

  • quantia individual per alumne beneficiari fixada en 50 euros
  • ajudes compatibles amb altres que tenguin la mateixa finalitat atorgades per altres administracions
  • La sol·licitud s’ha de formalitzar en un imprès que podeu descarregar de la web de la Conselleria 
  • s’ha de presentar al centre educatiu on l’alumne va cursar els estudis durant el curs 2012-2013 
  • termini fins dia 4 de novembre (inclòs).

 

Blog de matemáticas para ESO

Ens ha arribat la informació de EL RINCONCITO DE GABRIEL, un blog d’un professor d’Extremadura que vol compartir l’aprenentatge de les matemàtiques. El seu blog proposa tant teoria com exercicis per a practicar les mates de 1er, 2n i 3er d’ESO.

Ens ha semblat molt interessant, sobre tot per aquells alumnes que vulguin complementar i per aquells pares i mares que vulguin ajudar millor els seus fills en les “sempre difícils” matemàtiques!

Esperam que vos sigui d’utilitat.

 

 

 

 

 

Eleccions dels membres de la Junta directiva de l’APIMA

Benvolguts pares i mares socis de l’apima,
A partir de demà dia 8 d’octubre de 2013 s’obre un periode de presentació de candidatures per ser membres de la Junta directiva de l’apima del Llompart. urna Els càrrecs són: president, vicepresident, secretari, tresorer i vocals (d’aquests darrers n’hi pot haver més de 5).

VULL PRESENTAR LA MEVA CANDIDATURA. COM HO PUC FER?  Si estau interessats i voleu participar en la presa de decisions i organització de l’apima, podeu o bé presentar-vos col.lectivament, amb una candidatura de junta completa o individualment manifestant el desig de formar part de la junta amb algun càrrec. Podeu enviar les vostres candidatures a l’apima per email, a la bústia de l’apima o bé fer-les públiques a través de facebook.

Dia 28 d’octubre es tancarà aquest periode de presentació de candidatures i es faran públiques totes les que s’hi hagin presentat.

Les votacions tendran lloc a l’ASSEMBLEA GRAL. de dia 31 d’octubre (dijous) a les 20h. a la Sala d’actes, a la qual vos convocam . També es pot deixar el vot en un sobre tancat dins la bústia de l’APIMA, a partir de dia 28 d’octubre, data en què es faran públiques les candidatures.

ANIMAU-VOS A PARTICIPAR!

 

 

Comunicat del Consell del Departament de Filosofia i Treball Social de la UIB en relació al TIL i la política educativa

El Departament de Filosofia i Treball Social de la UIB es pronuncia sobre el TIL i altres reformes que preveu el Govern actual (principalment la LOMCE). Com no pot ser d’altre manera, argumentant alguns dels “arguments” que circulen a favor d’aquesta normativa.

Tal vegada el document és un poc llarg, però el poder està en el coneixement i en la informació, i precisament avui dia, fan més falta que mai  arguments clars, raonats i amb sentit comú.

Comunicat del dept de filosofia i treball social de la UIB