Suport de l’APIMA al professorat que ha dimitit

Assabentats de la dimissió de 12 caps de departament del IES Josep Maria Llompart i dels motius que han dut a prendre aquesta decisió, la junta directiva de l’apima del IES Josep Maria Llompart vol donar el seu suport a tot aquest professorat. Entenem  la situació de malestar què la Conselleria ha provocat entre el professorat. Compartim la idea que l’actitud autoritària, la manca de voluntat d’arribar a un acord i de manca de respecte per la tasca i l’esforç que està duent el nostre professorat no és el camí adient per a solucionar el conflicte que les polítiques que s’estan duent a terme estan provocant en el món de l’educació a les Illes Balears. Demanam a l’equip directiu que no substitueixi aquests càrrecs per altres persones, ja que pensam que els motius pels quals s’ha pres aquesta decisió són ben justificats i constitueixen una de les poques eines de què disposa el professorat per fer manifest el seu descontent amb l’actuació dels responsables de la Conselleria. Agra…
Read more acerca de Suport de l’APIMA al professorat que ha dimitit
  • 0