Activitat extraescolar de converça d’anglès

Vos informam que l’activitat extraescolar de converça d’anglès que organitza l’APIMA pels dimecres de 13h a 14h començarà dia 3 d’octubre. Aquesta activitat la durà a terme l’empresa d’idiomes CIDIOMES.

El primer dia es farà la trobada al Hall de l’institut per tal de distribuir els grups i assignar el/la professor/a a cada grup.

Vos recordam que el preu de l’activitat pels socis de l’apima és de 15 euros mensuals i s’han de pagar per trimestre. Els 45 euros els podreu pagar en efectiu el mateix dia d’inici de les classes. Si desitjau pagar a través d’ingrés bancari, ho podreu fer amb els formularis que vos distribuiran. Pels no socis de l’apima, la quota és de 20 euros mensuals (60 trimestrals).