CAMPANYA REUTILITZACIÓ DE LLIBRES SETEMBRE 2020

Durant els dies 23,24 i 25 de setembre, de 16.30 a 19.00 hores es torna a fer la campanya de reutilització de llibres al IES JM LLOMPART.

Aquesta campanya te tres activitats:
• POTS DEIXAR ELS TEUS LLIBRES PER INCORPORARLOS AL PROGRAMA. Els teus llibres seran venuts a possibles compradors al preu de cost.
• POTS COMPRAR LLIBRES que han estat cedits al programa per altres alumnes. El preu dels llibres serà el de cost. Ni l’APIMA ni l’IES obtenen benefici.
• POTS COBRAR ELS TEUS LLIBRES QUE SE HAN VENUT. Si no se han venut, no els cobres i quedaran al fons de llibres fins l’any vinent.
Aquí pots comprovar si els teus llibres han estat venuts i el saldo al teu favor:
http://iesllompart.cat/cvllibres/

Els llibres tenen el següent preu de compra i de venda:

  BON ESTAT PASSABLE  MAL ESTAT
ESO 10€ 5€ NO ES VEN
BATXILLERAT 15€ 8€ NO ES VEN
LECTURA 5€ NO ES VEN NO ES VEN

 

 

 

 

 

La campanya es farà al pati seguint normes COVID19, es a dir, no s’admetrà qui no dugui mascareta i es tindrà que guardar distància de seguretat.
Els llibres que estan ara al fons han passat quarantena. Aquells nous, aportats ara, en setembre, no la podran passar. Per tant, és necessari que vingueu amb una borsai que els tingueu dos dies a casa sense treure’ls a fi de que es des contaminin.
L’entrada al pati es farà, per motius de seguretat, per la porta principal (veure fletxa)