Ajudes per llibres

La Fapa ens informa que el  passat 22 d'octubre es va publicar al BOIB la Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 21 d’octubre de 2013 per la qual es convoquen ajudes per adquirir llibres de text i material didàctic adreçades a alumnes matriculats durant el curs escolar 2012-2013 en els nivells d’ensenyament obligatori a centres de la comunitat autònoma de les Illes Balears sostinguts amb fons públics quantia individual per alumne beneficiari fixada en 50 euros ajudes compatibles amb altres que tenguin la mateixa finalitat atorgades per altres administracions La sol·licitud s'ha de formalitzar en un imprès que podeu descarregar de la web de la Conselleria  s’ha de presentar al centre educatiu on l’alumne va cursar els estudis durant el curs 2012-2013  termini fins dia 4 de novembre (inclòs).  
Read more acerca de Ajudes per llibres
  • 0