Ajudes per llibres

La Fapa ens informa que el  passat 22 d’octubre es va publicar al BOIB la Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 21 d’octubre de 2013 per la qual es convoquen ajudes per adquirir llibres de text i material didàctic adreçades a alumnes matriculats durant el curs escolar 2012-2013 en els nivells d’ensenyament obligatori a centres de la comunitat autònoma de les Illes Balears sostinguts amb fons públics

  • quantia individual per alumne beneficiari fixada en 50 euros
  • ajudes compatibles amb altres que tenguin la mateixa finalitat atorgades per altres administracions
  • La sol·licitud s’ha de formalitzar en un imprès que podeu descarregar de la web de la Conselleria 
  • s’ha de presentar al centre educatiu on l’alumne va cursar els estudis durant el curs 2012-2013 
  • termini fins dia 4 de novembre (inclòs).