Comunicat del Consell del Departament de Filosofia i Treball Social de la UIB en relació al TIL i la política educativa

El Departament de Filosofia i Treball Social de la UIB es pronuncia sobre el TIL i altres reformes que preveu el Govern actual (principalment la LOMCE). Com no pot ser d’altre manera, argumentant alguns dels “arguments” que circulen a favor d’aquesta normativa.

Tal vegada el document és un poc llarg, però el poder està en el coneixement i en la informació, i precisament avui dia, fan més falta que mai  arguments clars, raonats i amb sentit comú.

Comunicat del dept de filosofia i treball social de la UIB