El GESTIB. Una nova eina de comunicació

La Conselleria d’Educació posa a disposició de les famílies una eina de comunicació que pot facilitar el contacte amb els tutors i altres professors dels nostres fills i filles. És el GESTIB (xestib, com està a la pàgina web del IES). Hi podeu accedir mitjançant una clau d’accés que vos ha de donar el secretari, en Francesc Beltran Serrano.

A part de la possibilitat d’enviar correus als tutors dels infants, què més hi trobam al Gestib? Ara per ara encara és irregular, perquè exigeix que algú (el webmaster o el resposable) hi introdueixi la informació sobre les faltes d’assistència, sobre les notes, els deures, etc i encara hi ha molts de centres que no han actualitzat tota la informació.  Actualment, dels IES Llompart hi podem trobar el calendari escolar, l’horari, les faltes d’assistència, les qualificacions (actives a partir de dia 22 de desembre), un planol sobre el transport per accedir al centre, dades personals i acadèmiques dels infants, l’estat de les sol·licituds d’escolarització, les notificacions rebudes i un manual d’ús de l’eina.

Personalment és precisament el correu intern l’aplicació més interessant de l’eina. La possibilitat de tenir intercanvi d’informació a qualsevol moment sense haver de concertar una cita presencial, que ja sabem el complicat que pot arribar a ser, i d’estar al corrent, d’una forma directa i ràpida de l’evolució dels al.lots i al.lotes.

Animau-vos a demanar les claus d’accés al secretari!

Benvinguts al GESTIB