Manuals d’ús de les noves tecnologies per a joves i adolescents

 

Tot i què l’ús de les TIC és gairebé generalitzat entre noltros, a vegades convé saber-ne un poquet més. No sols per saber-ne més i treurer tot el profit que ens poden oferir, sinó també per poder fer de guies als nostres fills per a què en sàpiguen fer un ús responsable.

Hem trobat aquesta interessant pàgina web de la Universitat del País Basc que facilita manuals per a fer un bon ús de les eines de la tecnologia de la comunicació i la informació. Facilita activitats pràctiques i informació sobre els usos d’internet, els nostres drets com a ciutadans i consells per a la família, educadors i estudiants.

BON APRENENTATGE!

Comunicat de COAPA-LES RETALLADES DE LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ SUPOSEN UNA MAJOR DESPESA PER LES FAMÍLIES DE LES ILLES BALEARS EN TEMPS DE CRISIS

La Confederació d’associacions DE PARES I MARES
D’ALUMNES DE LES ILLES BALEARS ha enviat aquest aquest Comunicat que ha sortit als mitjans. El transcrivim íntegrament.

Davant les informacions donades pel Conseller Rafael Bosch a una reunió amb directors de
primària i secundària ahir matí, la Confederació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de les Illes Balears (COAPA BALEARS) que agrupa a través de les FAPAS de cada illa a més de 270 APIMAS vol expressar la seva indignació per la poca consideració que té aquest Govern traslladant a les famílies el cost dels seus estalvis d’inversió en l’Educació dels nostres fills i filles. Les retallades i retards en el pagament de determinats programes i serveis fets per la Conselleria suposen un cost afegit per a moltes famílies que, la majoria d’elles, estan en una situació econòmica molt difícil que no els permet arribar a final de mes.

– L’eliminació dels Programes de Reforç Educatiu i dels mestres de suport i atenció a la
diversitat suposaran un cost addicional de classes de suport per a les famílies que ho
puguin pagar, encara que la majoria no rebran aquest suport per manca de recursos.

– La supressió dels Programes de Reutilització de llibres de text que suposen un estalvi de
1,6 milions d’euros a la Conselleria implica que moltes famílies hagin de fer una despesa
addicional per comprar el llibres dels seus fills i filles que podem xifrar en torn als 5,5
milions d’euros, només a Educació Primària.

– Els retards en els pagaments i retallades de les ajudes per a menjador escolar o transport
suposen un cost addicional per a les famílies que necessiten d’aquests serveis per
conciliar la seva vida familiar i laboral. Els que no ho poden pagar, es queden sense
menjador ni transport. A Palma és especialment greu el tema del transport en un moment
en que l’Ajuntament ha eliminat la gratuïtat als menors de 14 anys.

– L’eliminació de les ajudes a les Associacions de Mares i Pares i la dificultat actual de
mantenir les activitats extraescolars, també necessàries per conciliar vida familiar i laboral,
suposa un increment del cost d’aquestes activitats per a les famílies i la possible
desaparició d’algunes d’elles per la impossibilitat de fer front al cost per part de les
famílies.

– Els retards en els pagaments als centres educatius han fet que alguns d’ells demanassin a
les famílies i APIMAS aportacions econòmiques extres per pagar els subministraments
bàsics i també material d’oficina i material didàctic (fulls per fer fotocòpies pels exàmens
per exemple, però també per pagar la calefacció durant la passada onada de fred).

Algunes APIMAS han costejat fins i tot cablejat per xarxes, tancaments per protegir equips
informàtics, reparacions de banys, transport dels alumnes al gimnàs i multitud d’altres
mancances fins i tot a obres noves.
Després de totes aquestes retallades i d’algunes altres que seria llarg de relacionar, que afecten directament a l’economia de les famílies i suposen un cost extra per elles, el Conseller Bosch proposa un increment de les aportacions dels alumnes per activitats escolars de 9 euros anuals sobre els 42 euros per Educació Infantil i de 30 euros por Educació Primària, Secundària i Batxillerat establerts per la Conselleria a les Instruccions de Gestió Econòmica dels Centres. El Conseller demostra el gran desconeixement que té del que està passant als Centres Educatius amb aquesta proposta donat que a la gran majoria de centres s’estan demanant aportacions a les famílies molt superiors a aquestes quantitats sobrepassant en alguns casos els 100 euros anuals.
Per altre part, la Conselleria en el seu comunicat de premsa (http://www.caib.es/pidip/comunicats/com-ficha.do?lang=ca&codi=8469140 ) parla de l’ordre del 2004 que regula l’elecció de llengua com a vigent quan a la web de la Conselleria consta com a derogada. El resultat pràctic d’aplicar dita ordre suposaria la necessitat de dotar les aules d’infantil i de primer cicle de dos mestres per fer l’educació per alguns alumnes en castellà i per d’altres en català en un moment en que s’estan produint retallades de mestres i personal de suport així com les relacionades anteriorment que perjudiquen directament a la millora dels index de fracàs escolar del que tant parla el conseller. Vol dir això que la Conselleria disposa de recursos econòmics pel que els interessa i no pel que no els interessa ?
On queda la defensa de la Constitució en que el seu article 27.4 diu que “l’ensenyança bàsica és obligatòria i GRATUÏTA” ? O és que només s’interpreten els articles de la Constitució que interessen i en el sentit que interessa ? No és això politització de l’Educació ?En un moment en que el Ministre d’Educació, José Ignacio Wert, reclama una “joventut implicada i compromesa front a una altre apàtica, despreocupada i desinteressada” el Conseller no pot acusar de politització als alumnes que s’estan organitzant i plantejant debats d’idees i protestes contra retallades que consideren injustes i que els afecten directament en el seu present i futur educatiu.
Reclamam, una vegada mes, una reflexió del Govern, i que es conti amb l’acord de la Comunitat Educativa a la hora de establir prioritats i actuacions que afecten tant profundament a la societat i la ciutadania.

Per a més informació
Fernando Martín Tf. 625505802 President de COAPA BALEARS

Bon humor i pensament positiu

http://www.lavanguardia.com/local/agencias/20120203/54247718114/expertos-propugnan-el-buen-humor-en-el-aula-como-antidoto-a-la-depresion-y-el-bajo-rendimiento.html

Aquest article mostra, a partir dels estudis dels experts, que s’ha de potenciar el bon humor a les aules…. i també a casa!! Però amb aquesta crisis ens en faltarà molt de bon humor. El pressupost del nostre institut quedarà reduït a la meitat (com els de pràcticament tots els centres educatius). Menys mal que sempre ens quedaran les idees….. positives i divertides si pot ser.

Estudi sobre convivència als centres de secundària de les Illes Balears

Dia 5 de gener la Conselleria d’Educació ha presentat els resultats de l’estudi sobre convivència escolar. Al final trobareu un apartat d’opinió de pares i mares sobre les relacions amb el professorat, equips directius i d’orientació que són bastant interessants.

Cal a dir que falta molta feina a fer per aconseguir implicar un poc més les famílies, però és una feina de conjunt. O no?

Aqui teniu el document complet per si algú està interessat en donar-li un cop d’ull.

Estudi sobre la convivència escolar a l’educació secundària de les Illes Balears

El GESTIB. Una nova eina de comunicació

La Conselleria d’Educació posa a disposició de les famílies una eina de comunicació que pot facilitar el contacte amb els tutors i altres professors dels nostres fills i filles. És el GESTIB (xestib, com està a la pàgina web del IES). Hi podeu accedir mitjançant una clau d’accés que vos ha de donar el secretari, en Francesc Beltran Serrano.

A part de la possibilitat d’enviar correus als tutors dels infants, què més hi trobam al Gestib? Ara per ara encara és irregular, perquè exigeix que algú (el webmaster o el resposable) hi introdueixi la informació sobre les faltes d’assistència, sobre les notes, els deures, etc i encara hi ha molts de centres que no han actualitzat tota la informació.  Actualment, dels IES Llompart hi podem trobar el calendari escolar, l’horari, les faltes d’assistència, les qualificacions (actives a partir de dia 22 de desembre), un planol sobre el transport per accedir al centre, dades personals i acadèmiques dels infants, l’estat de les sol·licituds d’escolarització, les notificacions rebudes i un manual d’ús de l’eina.

Personalment és precisament el correu intern l’aplicació més interessant de l’eina. La possibilitat de tenir intercanvi d’informació a qualsevol moment sense haver de concertar una cita presencial, que ja sabem el complicat que pot arribar a ser, i d’estar al corrent, d’una forma directa i ràpida de l’evolució dels al.lots i al.lotes.

Animau-vos a demanar les claus d’accés al secretari!

Benvinguts al GESTIB

Taller de teatre 2012

L’APIMA del IES Josep Maria Llompart en coordinació amb el professorat dels departaments de llengua castellana i literatura, arts plàstiques i música de Batxillerat ofereix un taller de teatre com a activitat extraescolar, obert a tot l’alumnat, professorat i famílies del centre.

El projecte té com a objectius:

–          Iniciar els joves al món del teatre

–          Afavorir la creativitat dels joves del centre a través del treball coordinat de tots els àmbits de les arts escèniques (interpretació, llengua, escenografia, música, dansa, etc.)

–          Afavorir el treball en equip i el companyerisme de l’alumnat totes les etapes educatives de l’institut, oferint un espai d’interacció entre l’alumnat de diverses etapes.

L’activitat, dirigida pel professor Carles Pujols (Director i Professor de teatre de l’Àrea Musical del Teatre Principal de Palma i de l’Auditori d’Alcúdia) tendrà lloc els dimecres de 13h a 15h a l’aula d’educació física (encara per confirmar) i s’iniciarà el dimecres 11 de gener 2012.

Cost de l’activitat:

Preu socis de l’apima de l’IES JM Llompart 20€/mes

Preu no socis: 30€/mes

El num d’inscrits mínim per a que es realitzi l’activitat: 10 persones. Màxim 15 persones.

Email de contacte amb l’apima: apimaiesjmllompart@gmail.com

Vos podeu descarregar el FULL inscripcio taller teatre

Actes de l’ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA DE SOCIS DE L’APIMA

El passat dimecres  dia 30 de novembre 2011 a les 20:00h va tenir lloc a la Sala d’actes de l’Institut l’Assemblea extraordinària de socis de l’APIMA pel curs 2011-12, que aqui resumim a forma d’acta. 

Actualment, i tan sols un any després de la seva constitució, l’APIMA compta amb 194 socis i un pressupost de 1966 euros. Durant el curs passat es vàren poder fer algunes activitats per tal de donar-li un poc més de difusió i empenta a la participació de les famílies. Així, es va fer aquest blog, al qual vos hi podeu subscriure per estar més informats i participar aportant les vostres idees, consells, recursos, notícies, avisos, etc. (això es pot fer enviant un correu amb el texte que voleu publicar a apimaiesjmllompart@gmail.com).

Però a part del blog es varen fer un seguit de xerrades, tant al mateix IES com al Madina Mayurqa, sobre diversos temes d’interés pels pares i mares: relacions familiars i comunicació amb adolescents, xarxes socials, sexualitat, prevenció de drogues, alimentació i hàbits saludables i TDAH i dificultats d’aprenentatge  (totes elles del Pla de Formació de Famílies que va desenvolupar COAPA i l’Institut de Ciències de l’Educació). Pel curs 2011-12 i en vista que ja no es fa més aquest Pla de Formació per a Famílies, estam oberts a les vostres aportacions tant sobre xerrades, tallers, etc. que vos interessaria rebre o fer (també podeu fer les vostres aportacions al mail de l’apima).

Renovació de càrrecs de la Junta Directiva de l’apima: L’actual junta està en funcions desitjant que surti una nova junta. Esperam que hi hagi candidatures per a la junta. Els que estiguin interessats en formar part de la junta, que enviin un correu a apimaiesjmllompart@gmail.com o què ho posi a la bústia de l’APIMA. En vista de què a l’Assemblea gral. no hi va haver candidatures explícites, s’ha acordat que en qualsevol moment qualsevol soci de l’apima pot manifestar el seu desig de formar-ne part de la junta, o en tot cas, oferir el seu ajut per a la realització de les tasques quotidianes de l’apima, que no són moltes (tresoreria, reunions amb direcció…).

 Finalment, a l’assemblea es varen fer algunes aportacions per a tractar al proper Consell Escolar. Una d’elles és sol·licitar a la direcció que es millori l’organització de la matrícula el mes de setembre. S’han comentat els inconvenients que hi va haver enguany, que varen ocasionar tant una saturació de la feina de secretaria com retrassos importants i inconvenients a l’hora de donar cita per atendre les famílies. Una de les aportacions que es fa és organitzar la matrícula de setembre tal i com es fa durant el mes de juny, que pareix que va funcionar bastant bé.

Un altre dels temes que s’aporta al proper Consell Escolar és la demanda de com està la situació de l’absentisme (o baixa no cuberta ni reclamada) del professorat, que és especialment greu en el cas de 2n de Batxillerat.

En qualsevol cas i per a qui n’estigui interessat, trobareu l’acta a la pàgina d’Actes d’aquest mateix blog

Assemblea extraordinària de socis de l’APIMA del Josep Maria Llompart

El proper dimecres dia 30 de novembre 2011 està previst realitzar l’assemblea extraordinària dels socis de l’apima. El principal punt de l’ordre del dia és informar sobre les actuacions que s’han anat realitzat tot l’any passat (que va ser el primer any de funcionament d’aquesta apima) i les previstes per aquest curs.

Un altre dels punts importants és l’elecció d’una nova junta directiva.

L’assemblea tendrà lloc a la Sala d’Actes de l’Institut a les 20h.

Vos hi esperam a tots i totes!!!