Què hi ha més important que el futur del nostres fills?

28NRAONS-01_petit

Sempre hem reclamat que l’educació és cosa de tots, és a dir de la societat i concretament de Comunitat Educativa: personal docent i no docent, alumnes i famílies.

El Govern autònom ja aplica la política educativa dissenyada a la criticada LOMCE. Improvisa amb el decret de trilingüisme, atemptant contra els drets laborals del professorat. Com s’ha vist clarament amb la situación actual, ni el professorat ni els alumnes estan en condicions de dur a terme un ensenyament amb anglès en àrees específiques de coneixement. Sembla que aposten per incrementar el fracàs escolar. Coarten la llibertat d’opinió dels professors. Segueixen sense tenir en compte els suggeriments de la comunitat educativa. La seva màxima preocupació es tan sols fer valer la seva autoritat en la llei de símbols. L’educació pública i de qualitat s’en ressentirà.

Per aquest motiu, l’apima, el professorat i l’alumnat del centre hem considerat que seguim tenint motius per manifestar-mos i, seguint amb la iniciativa proposada per FAPA Mallorca, hem cregut adequat organitzar per dia 28 de novembre a les 19h. una tancada general al nostre centre, a fi de reivindicar l’educació que els alumnes es mereixen i trobar-nos tota la Comunitat Educativa (pares, profesorat, alumnat, personal d’administració i serveis del centre) per tal de expressar-nos, informar-nos i fer sentir la nostra veu.

Aquesta tancada té els següents objectius:

  • Consolidar el treball de Comunitat Educativa que es va iniciar el l’any passat i que ha continuat fins avui dia.
  • Fer un acte reivindicatiu amb la participació de tota comunitat educativa del nostre centre. Front a les retallades, les reformes autonòmiques que es preparen i contra la LOMCE.
  • Juntar les forces amb les comunitats educatives de les altres Illes i amb les de les altres comunitats autònomes de la resta de l’estat

Hem pensat que un sopar seria una bona manera d’acabar la jornada i així aprofitar per conèixer-mos millor i un espai per poder continuar el debat. Vos proposam que cada família dugui un plat dolç i/o salat, que basti pels que som “i un poquet més” (si cada un duu plat i cobert reutilitzable molt millor).

Perquè… què hi ha més important que el futur del nostres fills?