Suport de l’APIMA al professorat que ha dimitit

Assabentats de la dimissió de 12 caps de departament del IES Josep Maria Llompart i dels motius que han dut a prendre aquesta decisió, la junta directiva de l’apima del IES Josep Maria Llompart vol donar el seu suport a tot aquest professorat.

Entenem  la situació de malestar què la Conselleria ha provocat entre el professorat. Compartim la idea que l’actitud autoritària, la manca de voluntat d’arribar a un acord i de manca de respecte per la tasca i l’esforç que està duent el nostre professorat no és el camí adient per a solucionar el conflicte que les polítiques que s’estan duent a terme estan provocant en el món de l’educació a les Illes Balears.

Demanam a l’equip directiu que no substitueixi aquests càrrecs per altres persones, ja que pensam que els motius pels quals s’ha pres aquesta decisió són ben justificats i constitueixen una de les poques eines de què disposa el professorat per fer manifest el seu descontent amb l’actuació dels responsables de la Conselleria.

Agraïm al professorat la seva implicació i esforç  en la seva lluita per a aconseguir una educació digna i de qualitat.

Exigim una vegada més als responsables de la Conselleria d’Educació que rectifiquin la seva actitud i negociin amb la comunitat educativa per a arribar a un consens que posi fi a aquest procés de destrucció d’una educació pública de qualitat.

La junta directiva de l’APIMA