Vaga o no vaga?

La CEAPAha convocat una vaga de pares per dia 18 d’octubre (aquest dijous) sumant-se a la convocada pel Sindicato de Estudiantes. El Movimient FUE, (Unión de Empleados Públicos) també s’hi adhereix. A les Illes Balears, COAPA ja ha manifestat que no s’hi pot adherir com a organització degut al poc temps que hi ha per mobilitzar a la gent i degut també a que no va ser informada de la iniciativa. Això no lleva que COAPA no consideri justificats ni de pes els motius de la convocatòria. Tal i com s’afirma en el  comunicat de premsa que ha fet COAPA: ”

Els retalls de les diferents administracions competents en educació i les propostes de reforma educativa del Govern Espanyol estan duguent al sistema educatiu espanyol a una situació insostenible que deixa a molts alumnes i famílies sense expectatives d’una educació de qualitat i equitativa.

La proposta de reforma educativa proposada a la LOMCE és retrograda i antisocial, eliminant les mesures de compensació de les desigualtats socials, econòmiques i culturals de l’alumnat que permetrien una vertadera igualtat d’oportunitats, dificultant l’assoliment de les titulacions necessàries i atacant directament la gestió democràtica dels centres educatius convertint els Consells Escolars en simples espectadors. L’actual sistema educatiu ha permès passar del 38% de ciutadans de entre 25 i 64 anys amb estudis superiors el 2000 al 53% el 2010 segons dades de l’Informe Panorama Educatiu 2012 de l’OCDE. Encara ens queda molt per millorar, però aquesta reforma serà un fre a aquesta necessària millora.

L’increment de les ràtios d’alumnes per aula, juntament amb la disminució de docents de suport i reforç educatiu i l’eliminació de les ajudes a les famílies més necessitades de beques de menjador, de llibres de text, de serveis complementaris, etc… dificulta aquesta educació de qualitat i equitativa que defensam. Aquestes retallades suposen una càrrega afegida per a l’economia de moltes famílies que estan ja en una situació molt complicada i de dificultat. Els index de pobresa infantil s’han incrementat fins a situar-se en aquests moments en el 27,2% a l’Estat Espanyol i el 32,4% a les Illes Balears.

Les campanyes de desprestigi de l’Escola Pública i dels docents que duen a terme les diferents administracions educatives, especialment el Ministeri d’Educació en boca del seu Ministre José Ignacio Wert, per interessos polítics que no responen a les necessitats del sistema educatiu ni a les demandes de les famílies i la societat també són motiu de protesta de tota la comunicat educativa.

Per això, des de COAPA hem organitzat i seguirem organitzant diferents mobilitzacions, campanyes d’informació i protestes contra totes aquestes polítiques que estan atacant el futur dels nostres fills i filles. Aquestes mobilitzacions seran preparades i difoses amb la suficient antelació i implicació de les APIMA i famílies per assegurar-ne l’èxit.”

Obviament, tant les APIMA com les famílies  tenen la llibertat per decidir la seva adhesió a dita convocatòria i de no dur els seus fills i filles als centres educatius dia 18 d’octubre.

La junta de l’APIMA del Llompart no ha decidit res concret. Cadascú pot actuar segons la seva consciència. Al marge del què en faci cadascú, ens agradaria molt obrir el debat perquè en digeu la vostra.

Animau-vos a dir què en pensau